Zakłady Sprzętu Mechanicznego "URSUS" Sp. z o.o.
z siedzibą w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3a wynajmą:

Część hali produkcyjnej wraz z przyległym terenem z możliwością korzystania z drogi dojazdowej.

Umowa obejmuje:

  - halę produkcyjną o powierzchni 358,4 m2, z częścią socjalną,

  - halę magazynową o powierzchni 67 m2,

  - teren przyległy do hali o powierzchni 121 m2

Przedmiot najmu jest wyposażony w następujące instalacje:

  a) gazu ziemnego o ciśnieniu 50-400 kPa umożliwiającą zapotrzebowanie gazu do 50 m3 /godz.
  b) 2 kable elektryczne typu YAKY 4x185 umożliwiające pobór maksymalnej mocy 380 kW,
  c) wodę z wodociągu miejskiego,
  d) kanalizację ściekową.

Oferty należy kierować na adres: ZSM "URSUS" Sp. z o.o., ul. Słowackiego 3a, 86-200 Chełmno lub składać osobiście w siedzibie spółki.

Informacje szczegółowe pod numerem tel.: 662 174 506 i 662 182 732.


„Informujemy szanownych klientów, że Zarząd ZSM „URSUS” Sp. z o.o. podjął decyzję o rozpoczęciu sprzedaży wyprodukowanych przez siebie części zamiennych pod własną marką”

 

Informacje bieżące


Oświadczenie

     Szanowni Klienci!
W związku z częstymi pytaniami pojawiającymi się na forach internetowych oraz zadawanych bezpośrednio i pośrednio pracownikom ZSM Ursus Sp. z o.o. dotyczących oryginalnych części i znaków towarowych Ursus, Zarząd ZSM Ursus Sp. z o.o. wyjaśnia:
ZSM Ursus Sp. z o.o. oznaczał wykonane przez Spółkę  wyroby znakiem towarowym Ursus (tzw. niedźwiadek) tylko do czasu trwania umowy licencyjnej, którą podpisał w 2002 roku. Części oznaczane były również własnym znakiem firmowym ZSM Ursus tzw. „słoneczkiem”. Od chwili rozwiązania umowy licencyjnej wyroby nasze, sprzedawane w nowym opakowaniu, sygnowane są tylko „słoneczkiem”.
Zapewniamy Szanownych Odbiorców naszych wyrobów, że pomimo braku oznaczenia na opakowaniu „niedźwiadkiem” w nowym opakowaniu znajdują się  te same części.  Części te są w dalszym ciągu wykonywane według oryginalnej dokumentacji technicznej, do stosowania której ZSM „Ursus” w Chełmnie posiada prawo. Nie zmienił się również proces technologiczny wykonania części, który jest niezmienny od czasu dostaw tych części na pierwszy montaż do Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus w Warszawie.  Z tych właśnie powodów nasze części oznaczać będziemy jako Oryginalne Części Zamienne.  
Posługiwanie się przez inny podmiot znakami towarowymi  Ursus nie zmienia w żadnym razie faktu, że ZSM „Ursus” Sp. z o.o. w Chełmnie była i jest producentem  ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO CIĄGNIKÓW URSUS.

Umowa współpracy

Informujemy, że ZSM  „URSUS” Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy ze Spółką Pracowników ZSM „URSUS”. Na mocy tej umowy Spółka Pracowników będzie zajmować się sprzedażą części zamiennych, znajdujących się w ofercie ZSM „URSUS”. Spółka Pracowników stosować będzie obowiązujące w ZSM "URSUS" ceny, zasady sprzedaży oraz system upustów.

Szanowni Państwo!


     Od 156 lat Zakłady Sprzętu Mechanicznego "URSUS" Sp. z o.o. w Chełmnie zajmują się obróbką metali i są niezawodnym partnerem polskiego rolnictwa. Nasze wyroby można spotkać niemal w każdym ciągniku rolniczym w Polsce.

     Jesteśmy jednym z nielicznych w Polsce producentem części do ciągnika marki URSUS, wytwarzanych zgodnie z dokumentacją techniczną i technologią jaką stosowaliśmy na tzw. pierwszy montaż.     Fachowość, doświadczenie i pełne zaangażowanie w realizację zadań są naszymi atutami, zaś tradycja firmy oraz oczekiwania klientów określają nadrzędny cel naszej działalności, którym jest osiągnięcie najwyższej jakości.

     Jakość to dla nas nie tylko wyrób spełniający normy, ale to również poziom obsługi naszego klienta oraz terminowa realizacja dostaw. Realizacja tego celu pozwala nam wzmacniać naszą pozycję na rynku.     Od kilku lat pomyślnie rozwijamy sprzedaż na rynki międzynarodowe, sukcesywnie zwiększając eksport głównie do krajów Europy Zachodniej. Nasze produkty są tam doceniane za najwyższą jakość i konkurencyjność cenową
Serdecznie zapraszam do współpracy!

Oświadczenie

Szanowni Klienci!
   W związku z częstymi pytaniami pojawiającymi się na forach internetowych oraz zadawanych bezpośrednio i pośrednio pracownikom ZSM Ursus Sp. z o.o. dotyczących oryginalnych części i znaków towarowych Ursus, Zarząd ZSM Ursus Sp. z o.o. wyjaśnia:
ZSM Ursus Sp. z o.o. oznaczał wykonane przez Spółkę wyroby znakiem towarowym Ursus (tzw. niedźwiadek) tylko do czasu trwania umowy licencyjnej, którą podpisał w 2002 roku. Części oznaczane były również własnym znakiem firmowym ZSM Ursus tzw. "słoneczkiem".
Od chwili rozwiązania umowy licencyjnej wyroby nasze, sprzedawane w nowym opakowaniu, sygnowane są tylko "słoneczkiem".
   Zapewniamy Szanownych Odbiorców naszych wyrobów, że pomimo braku oznaczenia na opakowaniu "niedźwiadkiem" w nowym opakowaniu znajdują się te same części. Części te są w dalszym ciągu wykonywane według oryginalnej dokumentacji technicznej, do stosowania której ZSM "Ursus" w Chełmnie posiada prawo. Nie zmienił się również proces technologiczny wykonania części, który jest niezmienny od czasu dostaw tych części na pierwszy montaż do Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus w Warszawie.

Z tych właśnie powodów nasze części oznaczać będziemy jako Oryginalne Części Zamienne. Posługiwanie się przez inny podmiot znakami towarowymi Ursus nie zmienia w żadnym razie faktu, że ZSM "Ursus" Sp. z o.o. w Chełmnie była i jest producentem ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO CIĄGNIKÓW URSUS.

Z poważaniem
Piotr Mittelstaedt
Prezes Zarządu